?

Log in

Toukkajuna's Journal [entries|friends|calendar]
Toukkajuna

[ website | urpo arkisto @.@ ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Valvojaiset ;> [20 Feb 2005|12:21pm]

sagittifer
[ mood | jumpin jumpin ]

Valvojaiset oli kivat! Laitoin tän julkiseksi että kaikki muutkin saa lukee, miten kivaa meillä oli! Mut sitte iskä pilas ne! Voi vattu! (Vai, Voi vottu?!) xD!!!!!

Voihan puhelinlaitos. En mä sittenkään jaksa kirjottaa niistä valvojaisista!

=X!!!!

post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]